státní znak ČR

ÚŘEDNÍ DESKA

státní znak ČR

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky - Výpočetní, audio a prezentační technika
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
Pokyn ředitele školy k úpravě organizace školního vyučování
Volby do školské rady
Rozhodnutí ředitele ZŠ Březnice o výsledku VŘ
Výroční zpráva o poskytování informací