SRPŠ při ZŠ Březnice

Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Březnice (dále jen SRPŠ) ve své novodobé podobě funguje od roku 1991. Po dobu své existence vždy podporovalo rozvoj školních i mimoškolních aktivit žáků. Poskytuje příspěvky žákům na lyžařské výcviky, školy v přírodě, hradí dopravu na sportovní a jiné soutěže, dopravu na představení Klubu mladého diváka apod.

Pokud to prostředky sdružení dovolí, podílí se na rozšíření školních pomůcek a potřeb pro školní i mimoškolní činnosti žáků – např. zakoupení keramické pece, žíněnek do družiny, modernizace počítačového vybavení, obnova lyží pro výcviky atd.

Finanční prostředky SRPŠ získává z rodičovských příspěvků, sponzorských darů, dotací a z vlastních akcí.

SRPŠ bude i nadále podporovat a rozvíjet spolupráci žáků, rodičů, pedagogů a vedení školy:


Sdružení rodičů a přátel Základní školy Březnice hledá účetní (účetního).
S žádostí o dobrovolnou pomoc se obracíme především na rodiče, kteří mají
znalost podvojného účetnictví (případně obecný přehled o účetnictví příspěvkových
organizací). SRPŠ při Základní škole Březnice je důležitým partnerem školy.
Významně podporuje školní a mimoškolní aktivity žáků. Jménem těchto žáků,
pedagogů i celého SRPŠ prosíme kompetentní osoby o aktivní pomoc. V případě zájmu
se obracejte na janicka.krotka@tiscali.cz.