ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada byla zřízena rozhodnutím Zastupitelstva města Březnice dne 15. 4. 2005.
V současné době má Školská rada 9 členů: