Státní informační politika ve vzdělávání (SIPVZ) ve školním roce 2005/06

Lektorka: Jitka Procházková

Školení pedagogických pracovníků:

Školení úrovně P - Úvodní modul P0

Termín zahájení kurzu: duben 2006

Cena úvodního modulu P0 je 2 400,- Kč

Přihlášky: Jitka Procházková, tel. 318 682 165 , 318 683 608, E-mail: prochazkova@zsbreznice.cz

Zdroj aktuálních informací o SIPVZ: www.e-gram.cz