Z HISTORIE ŠKOLY

Před více než 70 lety, 9.září 1934, byly zástupcem stavební firmy předány předsedovi místní školní rady do užívání nové, moderní školní budovy. Slavnostní akt byl vyvrcholením dlouholetých snah o poskytnutí vhodného prostředí tehdejším základním školám: škole obecné a škole měšťanské. V dlouhé historii základního školství v Březnici to vlastně bylo poprvé, co se mohlo vyučovat v budově, která byla přímo navržena pro školské účely.

2000postaveno hřiště s umělým povrchem
1979dokončení přístavby
1974zahájení výstavby nového traktu
1973dokončena projektová dokumentace přístavby
1967škola má 702 žáků v 23 třídách, vyučuje se v náhradních objektech
1965Základní devítiletá škola
1963Střední všeobecně vzdělávací škola - 12 ročníků
1954vznik jedenáctileté střední školy
1953školským zákonem zřízena škola osmiletá
1948školským zákonem zřízena škola 1. stupně – národní a škola 2. stupně – střední
1945koncem května částečně obnoveno vyučování
1941obecná škola měla jen čtyři ročníky, měšťanská škola byla zrušena; místo ní byla zřízena škola hlavní, do které postupovalo z obecné školy pouze 35 až 40 procent dětí s nejlepším prospěchem. Němčina zavedena jako povinný jazyk i na škole obecné.
1940školní budovy zabírá německá branná moc
1934slavnostní otevření nových budov škol 9.9.
1933slavnostní položení základního kamene 25.7.
1933stavební práce započaty 10.6.
1933vypsána veřejná soutěž na stavební i dokončovací práce a dodávky
1929veřejná soutěž na stavebně-architektonické řešení školních budov
1892obecná škola i školy měšťanské umístěny na třech místech ve městě
1873na dvoře radnice postavena prozatímní budova měšťanských škol
1872zvolena první místní školní rada
1872vznik měšťanské školy dívčí
1871vznik měšťanské školy chlapecké
1869obecná škola, povinná osmiletá školní docházka
1848začalo se vyučovat česky
1837stěhování do zrekonstruované budovy čp. 2
1809c. k. hlavní škola
1791status vzorní městské školy
1777status městské školy
1776škola přestěhována do objektu bývalých kasáren v čp. 1
1774uzákoněna šestiletá školní docházka
1744zrušení jezuitského gymnázia
1773zrušení jezuitského řádu
1677odkoupila obec (se svolením vrchnosti) pro školní účely polovinu městské lázně v čp. 261
1651školní bakalář Jakub Ignác Claudius
1634školním správcem Burian
po r. 1620školství v celém Království českém spadá do správy jezuitů
1650zbourána stará školní budova na náměstí
1562zmiňován rektor Řehoř
kolem r. 1500rektor Pavel
1496rektorem školy byl řečený Jan
konec 15. st.přenesena farní škola z Bubovic do Březnice