PROJEKT BŘEZNICE - LINDOWVážení rodiče,

     ve dnech 16. - 19. července navštíví Březnici v rámci partnerství našeho města s městem
Lindow německé děti ve věku 11 - 20 let (cca 15 dětí). Cílem tohoto projektu je rozvinutí
spolupráce při rozvoji vzdělávání, zejména v oblasti komunikačních dovedností v německém
a anglickém jazyce.

Pokud má Váš syn, Vaše dcera zájem strávit čas ve dnech od odpoledne 16. 7. do dopoledne
19. 7. 2013 s námi a německými dětmi, prosím Vás o jeho (její) uvolnění. Níže připojuji
předpokládaný program:
16. 7.odpoledne prezentace ČR, města, společenské hry
17. 7.dopoledne sportovní hry
odpoledne power-pointové prezentace Prahy, sklárna Bělčice (popř. vycházka po Březnici aj.)
18. 7.dopoledne německé děti - Praha (bez našich žáků)
odpoledne nácvik písničky a příprava jídla ve školní kuchyňce
19. 7.dopoledne hry

Žáci mohou získat nové přátele, příležitost pro dopisování v cizím jazyce, procvičí si
své komunikační a konverzační dovednosti v německém či anglickém jazyce a získají příležitost
účastnit se poznávacích výjezdních akcí do Německa.

Veškeré aktivity ve výše uvedené dny budou koordinovány vyučujícími ze ZŠ Březnice a SOŠ
a VOŠ Březnice. Dohled je tedy zajištěn. Našim žákům nevznikají žádné náklady. Upozorňuji však,
že nezajišťujeme stravování. Žáci se mohou v týdnu od 3. 5. - 7. 5. 2013 zapisovat na listinu
u ředitele školy Mgr. Bělky.

Velice Vás prosím o podporu akce, kterou bychom rádi v budoucích letech zúročili v podobě
návštěv našich žáků v Německu na akcích, jako je dětské a mládežnické léto (viz informace
na webových stránkách www.zsbreznice.cz).

Tyto akce lze dotovat z grantových projektů a děti mají jedinečnou příležitost strávit v rámci
školní akce téměř týden v Německu v zajímavých workshopech za minimální náklady.

Pokud by byl někdo z Vás ochoten ubytovat u sebe ze dne 17. 7. na 18. 7. 2013 dvojici německých
dětí, budeme rádi. V takovém případě se prosím obracejte na ředitele základní školy
(reditel@zsbreznice.cz,tel. 318 682 358).

Více informací o letošní akci a plánovaných výjezdech do Německa v příštím školním roce mohou
rodiče se zájmem získat na schůzce v ZŠ Březnice dne 6. 6. od 15:30.V Březnici dne 30. 5. 2013							Mgr. Miroslav Bělka
						   				  ředitel