VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ BŘEZNICE


V současné době probíhá revize a úprava Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Březnice dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Platná verze programu je veřejně přístupná ve vrátnici základní školy.